INSCHRIJVING EN CONTRIBUTIE


INSCHRIJVING


Als je twee proeftrainingen hebt gevolgd en je wil lid worden van Northside Ballers, dan moet je je inschrijven. Inschrijven kan alleen fysiek in Sporthal De Weeren, op dinsdag en vrijdag van 17:30 uur tot 20:30 uur bij Chantal.CONTRIBUTIE


Voor de contributie maken we onderscheid tussen leden die meedoen aan de competitiewedstrijden en leden die alleen recreatief willen trainen. Tot 18 jaar vindt het recreatief trainen alleen plaats op de dinsdag- of vrijdagmiddag van 17:00 uur tot 18:00 uur. Vanaf 18 jaar vindt het recreatief trainen plaats in de seniorenteams zelf.


De hoogte van de contributie tussen competitie spelende leden en recreatief trainende leden is verschillend. Dit heeft mee te maken met de hogere kosten die we als vereniging hebben voor de leden die aan de competities deelnemen (extra zaalhuur competitie, betaling trainers en coaches, afdracht aan de bond etc.).


Hieronder vind je de contributiebedragen die van toepassing voor spelende (competitie) en trainende (recreatief) leden. De totale jaarcontributie dient in de loop van het seizoen te worden voldaan in drie gelijke delen, te weten eind september 2022, eind november 2022 en eind februari 2023. In één keer betalen mag natuurlijk ook. Indien meer leden van één gezin zich inschrijven bij onze vereniging, geldt bij het tweede lid een korting van 10% voor totale contributie van het hele gezin.


Als je vragen hebt, kun je iemand van het bestuur benaderen of je kunt je vraag mailen naar contributie@northsideballers.nl.


CONTRIBUTIEBEDRAGEN SEIZOEN 2022-2023

COMPETITIE SPELENDE LEDEN


De contributiebedragen voor onze leden die competitie spelen zien er voor het seizoen 2022-2023 als volgt uit:

Categorie

Senioren

u18

u16

u14

u12

Geboortejaren

2000/ouder

2005-2006

2007-2008

2009-2010

2011/jonger

Jaarcontributie

€ 303

€ 303

€ 261

€ 228

€ 216

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 20

€ 20

€ 20

€ 20

€ 20

Boetereservering (eenmalig)

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25


CONTRIBUTIEBEDRAGEN SEIZOEN 2022-2023

RECREANTEN


De contributiebedragen voor onze leden die alleen recreatief zullen trainen, zien er voor het seizoen 2022-2023 als volgt uit:

Categorie

Senioren

u18

u16

u14

u12

Geboortejaren

2000/ouder

2005-2006

2007-2008

2009-2010

2011/jonger

Jaarcontributie (dinsdag trainen)

€ 210

€ 210

€ 210

€ 195

€ 186

Jaarcontributie (vrijdag trainen)

€ 210

€ 210

€ 210

€ 195

€ 186

Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 20

€ 20

€ 20

€ 20

€ 20