STADSPAS EN JEUGDSPORT FONDS & CULTUUR


Sport is voor elk kind een essentieel onderdeel in de opvoeding. Daarom zou sport altijd toegankelijk moeten zijn in het leven van een kind. Northside Ballers is ook van mening dat onze sport voor iedereen bereikbaar moet zijn. Daarom kun je bij Northside Ballers sporten via Stadspas dan wel via het Jeugdfonds Sport & Cultuur (kortweg JFS).


Zowel de Stadspas als het JFS vergoeden de jaarcontributie alsmede sportkleding en -attributen. Voor gedetailleerde informatie hierover kun je terecht op de website van de Stadpas of op de site van het Jeugdfonds.