VEILIGHEID EN INTEGRITEIT


GEDRAGSREGELS


De veiligheid en plezier van onze leden, coaches, trainers, begeleiders en ouders gaan boven alles. Daarom is het belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn/haar rol, een aantal belangrijke gedragsregels in acht neemt. De belangrijkste gedragsregels per rol zijn vastgelegd in de onderstaande links:


GEDRAGSREGELS LEDEN

GEDRAGSREGELS BEGELEIDERS

GEDRAGSREGELS BESTUURSLEDENVERTROUWENSCONTACTPERSOON


Northside Ballers beschikt over twee ervaren vertrouwenscontactpersonen. Iedereen binnen de club (leden, coaches, trainers, ouders, bestuursleden) kan terecht bij onze vertrouwenscontactpersonen als er vertrouwelijke of gevoelige onderwerpen zijn die besproken moeten worden. De onderwerpen kunnen gaan over persoonlijke problemen tot pesterijen/discriminatie en zelfs seksuele intimidatie. De vertrouwenscontactpersonen hebben een onafhankelijke status en een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenscontactpersonen van Northside Ballers Amsterdam zijn:

- Marlijn Pruim - marlijn@northsideballers.nl - 06 5059 7673

- Harkesh Auzla - harkesh@northsideballers.nl - 06 4303 0727AANNAMEBELEID VRIJWILLIGERS


Het aannamebeleid van vrijwilligers is zeer streng bij Northside Ballers. Alvorens een vrijwilliger mag starten bij de club zal een tweetal gesprekken worden gevoerd met de kandidaat in verschillende samenstellingen (met een bestuurslid en een trainer of coach). De achtergrond van de kandidaat wordt onderzocht via referenties van verschillende kanalen (in het basketbalwereldje, via scholen, opleidingsinstituten etc.). Ook kan de kandidaat pas aan de slag als hij/zij een VOG-verklaring heeft kunnen afleggen. De vrijwilliger wordt in zijn/haar opleidingstraject geplaatst bij nagenoeg alle coaches en trainers. Onze ervaren trainers houden de nieuwe vrijwilliger goed in de gaten totdat er een gedegen vertrouwensband is opgebouwd.SEKSUEEL OVERSCHRIJDEND GEDRAG


Onderlinge respectvolle bejegening en deugdelijk gedrag richting elkaar behoren tot de basiswaarden van Northside Ballers. Wij zullen derhalve grensoverschrijdend / seksueel overschrijdend gedrag ten strengste afkeuren en sanctioneren. Om grensoverschrijdend / seksueel overschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen, heeft Northside Ballers door het NOC*NSF goedgekeurde gedragsregels in het leven geroepen. In deze link zijn deze regels te vinden.